Gjykata e Elbasanit në krizë, 3 mijë çështje për 6 gjyqtarë, cenohet cilësia e vendimeve

Publikuar më: 16/1/2023, ora 15:21

Gjykata e Elbasanit në krizë, 3 mijë çështje për 6 gjyqtarë, cenohet cilësia e vendimeve

Publikuar më: 16/1/2023, ora 15:21

Ngarkesë e madhe, zgjatje e afateve të hetimit dhe dyshime për cilësinë e vendimeve. Këto janë pasojat e shterimit të gjyqtarëve të gjykatës së Shkallës së parë të Elbasanit. Nga 17 gjyqtarë, aktualisht kjo gjykatë ka në punë vetëm 6 gjyqtarë. Ndërsa mesatarisht, këta gjyqtarë duhet të shqyrtojnë dhe të gjykojnë rreth 3 mijë çështje civile dhe penale.

Gjykata e Elbasanit në krizë, 3 mijë çështje për 6 gjyqtarë, cenohet cilësia e vendimeve

Publikuar më: 16/1/2023, ora 15:21

Ngarkesë e madhe, zgjatje e afateve të hetimit dhe dyshime për cilësinë e vendimeve. Këto janë pasojat e shterimit të gjyqtarëve të gjykatës së Shkallës së parë të Elbasanit. Nga 17 gjyqtarë, aktualisht kjo gjykatë ka në punë vetëm 6 gjyqtarë. Ndërsa mesatarisht, këta gjyqtarë duhet të shqyrtojnë dhe të gjykojnë rreth 3 mijë çështje civile dhe penale.