Gjyqet në pandemi, Ministria e Drejtësisë propozon rihapjen e gjykatave

Ministria e Drejtësisë propozon rinisjen e plotë të punës në gjykatat e vendit. Përmes një projekt-ligji të dorëzuar në qeveri, ministria e Drejtësisë propozon ndryshime në aktin normativ nr.9, që pezulloi veprimtarinë e gjykatave për shkak të situatës Covid-19.