Grafika atelier, revolta artistike e të rinjve në galerinë e Universitetit të Arteve

Publikuar më: 11/7/2022, ora 15:57

Grafika atelier, revolta artistike e të rinjve në galerinë e Universitetit të Arteve

Publikuar më: 11/7/2022, ora 15:57

Pesë grafistët më të mirë të Universitetit të Arteve ekspozojnë në Galerinë e Akademisë. Punimet e tyre bashkohen në shqetësimet e të rinjve, jo vetëm për të ardhmen e shoqërisë, por edhe për ëndrrat e tyre apo punësimin.

Grafika atelier, revolta artistike e të rinjve në galerinë e Universitetit të Arteve

Publikuar më: 11/7/2022, ora 15:57

Pesë grafistët më të mirë të Universitetit të Arteve ekspozojnë në Galerinë e Akademisë. Punimet e tyre bashkohen në shqetësimet e të rinjve, jo vetëm për të ardhmen e shoqërisë, por edhe për ëndrrat e tyre apo punësimin.