Gratë në sipërmarrje, zhvillohet samiti i biznesit. Denaj: Rrisim financimin – A2

Gratë në sipërmarrje, zhvillohet samiti i biznesit. Denaj: Rrisim financimin

Shqipëria humb çdo vit 20% të PBB-së së saj për frymë për shkak të shkallës së ulët të pjesëmarrjes së femrave në forcat e punës dhe hendekut gjinor në paga.