“Green economy” dhe potencialet për të ardhmen – A2

“Green economy” dhe potencialet për të ardhmen

E ftuar në studiot e A2 Denisa Delija, menaxhere për Marrëdhëniet me Institucionet Financiare në “Green Economy”, flet për financimin e projekteve që zhvillojnë efiçencën energjetike dhe energjitë e rinovueshme, që kohët e fundit po zhvillohen në Shqipëri falë edhe projekteve si GEFF të financuar nga BERZH.