Hallet e drejtësisë, KLP e KLGJ fajësojnë vetingun për vakancat

Publikuar më: 29/12/2021, ora 16:28

Hallet e drejtësisë, KLP e KLGJ fajësojnë vetingun për vakancat

Publikuar më: 29/12/2021, ora 16:28

Qeveritë e sistemit të drejtësisë zhvilluan mbledhjen e parë të përbashkët. Tre vite pas konstituimit të tyre, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë thirrën në tryezë protagonistët e sistemit për të diskutuar problematikat e drejtësisë në Shqipëri. Përgjigja për këtë ishte e thjeshtë, vakancat e krijuara nga vetingu.

Hallet e drejtësisë, KLP e KLGJ fajësojnë vetingun për vakancat

Publikuar më: 29/12/2021, ora 16:28

Qeveritë e sistemit të drejtësisë zhvilluan mbledhjen e parë të përbashkët. Tre vite pas konstituimit të tyre, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë thirrën në tryezë protagonistët e sistemit për të diskutuar problematikat e drejtësisë në Shqipëri. Përgjigja për këtë ishte e thjeshtë, vakancat e krijuara nga vetingu.