“Hapa të vegjël për anëtarësimin”. Sllovenia kërkon që Bashkimi Europian të shpërblejë Ballkanin Perëndimor

Publikuar më: 13/7/2022, ora 15:11

“Hapa të vegjël për anëtarësimin”. Sllovenia kërkon që Bashkimi Europian të shpërblejë Ballkanin Perëndimor

Publikuar më: 13/7/2022, ora 15:11

Bashkimi Europian duhet të fokusohet në shpërblimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor për progresin në rrugën drejt anëtarësimit. Kjo është një kërkesë të cilën Sllovenia e konsideron të rëndësishme për të krijuar nxitje për vendet e rajonit, në mënyrë që të vazhdojnë të ndjekin qëllimin final të procesit.

“Hapa të vegjël për anëtarësimin”. Sllovenia kërkon që Bashkimi Europian të shpërblejë Ballkanin Perëndimor

Publikuar më: 13/7/2022, ora 15:11

Bashkimi Europian duhet të fokusohet në shpërblimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor për progresin në rrugën drejt anëtarësimit. Kjo është një kërkesë të cilën Sllovenia e konsideron të rëndësishme për të krijuar nxitje për vendet e rajonit, në mënyrë që të vazhdojnë të ndjekin qëllimin final të procesit.