Harta e re gjyqësore, avokatë dhe gjyqtarë, kundër projektit të KLGJ

Publikuar më: 14/1/2022, ora 16:41

Harta e re gjyqësore, avokatë dhe gjyqtarë, kundër projektit të KLGJ

Publikuar më: 14/1/2022, ora 16:41

Harta e re gjyqësore në vend, ashtu sikurse pritej ka ngjallur reagimin dhe kundërshtimin jo vetëm të avokatëve, por edhe të vetë gjyqtarëve. Gjatë një takimi konsultues mes përfaqësuesve të KLGJ, ministrisë së drejtësisë, avokatëve dhe gjyqtarëve, këto të fundit e cilësuan hartën si një largim të qytetarit nga institucionet e drejtësisë.

Harta e re gjyqësore, avokatë dhe gjyqtarë, kundër projektit të KLGJ

Publikuar më: 14/1/2022, ora 16:41

Harta e re gjyqësore në vend, ashtu sikurse pritej ka ngjallur reagimin dhe kundërshtimin jo vetëm të avokatëve, por edhe të vetë gjyqtarëve. Gjatë një takimi konsultues mes përfaqësuesve të KLGJ, ministrisë së drejtësisë, avokatëve dhe gjyqtarëve, këto të fundit e cilësuan hartën si një largim të qytetarit nga institucionet e drejtësisë.