Harta e Re Gjyqësore mes domosdoshmërisë dhe kritikave

Publikuar më: 23/6/2022, ora 10:47

Harta e Re Gjyqësore mes domosdoshmërisë dhe kritikave

Publikuar më: 23/6/2022, ora 10:47

Ardita Kolmarku nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit flet për procesin e ri të drejtësisë shqiptare, dhe për mungesën e këshillimit me shoqërinë civile nga ana e grupit të punës që po e harton.

Harta e Re Gjyqësore mes domosdoshmërisë dhe kritikave

Publikuar më: 23/6/2022, ora 10:47

Ardita Kolmarku nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit flet për procesin e ri të drejtësisë shqiptare, dhe për mungesën e këshillimit me shoqërinë civile nga ana e grupit të punës që po e harton.