Harta gjyqësore, boshllëku në sistem detyron KLGJ të “shëtitë” gjyqtarët

Publikuar më: 3/7/2022, ora 15:54

Harta gjyqësore, boshllëku në sistem detyron KLGJ të “shëtitë” gjyqtarët

Publikuar më: 3/7/2022, ora 15:54

Një nga qëllimet e hartës së re gjyqësore të miratuar nga KLGJ dhe që po kundërshtohet me forcë nga avokatët përmes një bojkoti pa afat, sipas hartuesve të saj, është ulja e numrit të delegimeve të gjyqtarëve.

Harta gjyqësore, boshllëku në sistem detyron KLGJ të “shëtitë” gjyqtarët

Publikuar më: 3/7/2022, ora 15:54

Një nga qëllimet e hartës së re gjyqësore të miratuar nga KLGJ dhe që po kundërshtohet me forcë nga avokatët përmes një bojkoti pa afat, sipas hartuesve të saj, është ulja e numrit të delegimeve të gjyqtarëve.