Helikopteri i emergjencës rrotullon të moshuarën në ajër