Hendeku gjinor, gratë më pak të paguara – A2

Hendeku gjinor, gratë më pak të paguara

Gratë përbëjnë mbi gjysmën e popullsisë së vendit, por në tregun e punës ato zënë vetëm një të tretën. Pjesëmarrja e grave në forcën e punës vijon të jetë e ulët, pavarësisht progresit ekonomik të Shqipërisë.