Historia e tregut të komunikimeve me konkurrencën – A2

Historia e tregut të komunikimeve me konkurrencën

Tregu i komunikimeve celulare në Shqipëri ka një histori problemesh me konkurrencën dhe abuzimi me pozitën dominuese të operatorëve kryesorë. Një vit më parë, Autoriteti i Konkurrencës gjobiti dy kompanitë më të mëdha, Vodafone dhe Telekom Albania në masën 0.02% të xhiros, për shkak se nuk kishte zbatuar detyrimin për të publikuar çmimin për njësi për minutat, mesazhet dhe MB të paketave standarde. Kjo gjobë u përkthye në rreth 3 milionë lekë për Vodafone dhe 1.7 milionë lekë për Telekom Albania.