Huaja në lekë, garancia sovrane ul ndjeshëm normat e interesit

Instrumenti i garancisë sovrane të ofruar nga qeveria për të ndihmuar bizneset që të kapërcejnë situatën e krijuar nga pandemia Covid-19 ka ulur ndjeshëm interesat e huave.