Mediu: Kjo është qeveri drejtorësh. Çfarë fshihet pas dorëzimit të Balilit? – A2

Mediu: Kjo është qeveri drejtorësh. Çfarë fshihet pas dorëzimit të Balilit?