“I gjithë pushteti buron nga populli, por ku shkon?”

“Ç’është populizmi?”, libri i profesorit të “Princeton University”, Jan Werner Müller , i sjellë në shqip nga përkthyesja Entela Topulli.