Identifikimi elektronik, KQZ plotëson një nga detyrat për 25 Prillin