Ikin shqiptarët, vijnë të huajt, më shumë se 5 mijë leje pune vitin e shkuar. Kryesojnë italianët

Publikuar më: 11/7/2022, ora 16:31

Ikin shqiptarët, vijnë të huajt, më shumë se 5 mijë leje pune vitin e shkuar. Kryesojnë italianët

Publikuar më: 11/7/2022, ora 16:31

Ndonëse me ritme më të ngadalta se emigrimet, Shqipëria po zëvendëson fuqinë punëtore të larguar. Italianët, qytetarët nga Kosova, Britania e Madhe dhe Rumania janë edhe ata që po tregojnë më shumë interes për t’u punësuar në vend.

Ikin shqiptarët, vijnë të huajt, më shumë se 5 mijë leje pune vitin e shkuar. Kryesojnë italianët

Publikuar më: 11/7/2022, ora 16:31

Ndonëse me ritme më të ngadalta se emigrimet, Shqipëria po zëvendëson fuqinë punëtore të larguar. Italianët, qytetarët nga Kosova, Britania e Madhe dhe Rumania janë edhe ata që po tregojnë më shumë interes për t’u punësuar në vend.