“Ilirjan Balla garantonte pjesën tokësore të trafikut e drogës”, Bajrami: Festim Lela merrte 15 mijë euro për një fikje radari