Informaliteti në punë, transporti dhe “call center”-at me numrin më të madh të punonjësve

Publikuar më: 4/5/2022, ora 12:21

Informaliteti në punë, transporti dhe “call center”-at me numrin më të madh të punonjësve

Publikuar më: 4/5/2022, ora 12:21

Transporti dhe kompanitë “call center” janë dy nga sektorët me numrin më të lartë të punonjësve të pasiguruar ose me paga nën minimale.

Informaliteti në punë, transporti dhe “call center”-at me numrin më të madh të punonjësve

Publikuar më: 4/5/2022, ora 12:21

Transporti dhe kompanitë “call center” janë dy nga sektorët me numrin më të lartë të punonjësve të pasiguruar ose me paga nën minimale.