Iniciativa kundër krimit të organizuar, raporti: Opinioni publik blihet dhe influencohet

Gazetarja dhe koordinatorja për Ballkanin Perëndimor e Iniciativës Globale për Krimin Ndërkombëtar, Fatjona Mejdini, jep detaje për gjetjet e raportit, që evidenton një situatë kritike për vendin tonë.