Inspektori i Lartë i Drejtësisë, KED dhe Kuvendi në gatishmëri për zgjedhje brenda vitit

Përveç zgjedhjes së tre anëtarëve të rinj të Gjykatës Kushtetuese, Prokurorit të Përgjithshëm me mandat 7-vjeçar dhe 8 anëtarëve të Strukturës së Posaçme Anti Korrupsion, brenda vitit 2019 vendi mund të ketë edhe Inspektorin e Lartë të Drejtësisë.