Institucionet, ndërhyrje “estetike” shqiponjës së flamurit – A2

Institucionet, ndërhyrje “estetike” shqiponjës së flamurit

Simboli ynë kombëtar, shqiponja e zezë me sfondin me ngjyrë të kuqe është ndryshuar rrugës derisa mbërriti në faqen kryesore të Kryeministrisë në reliev.