Interesi për bono thesari, në ankand u ofruan dy herë më shumë para se shuma e kërkuar

Publikuar më: 28/11/2022, ora 15:04

Interesi për bono thesari, në ankand u ofruan dy herë më shumë para se shuma e kërkuar

Publikuar më: 28/11/2022, ora 15:04

Pjesëmarrja dhe interesimi për ankandet e datës 25 nëntor, organizuar nga Banka e Shqipërisë, ka treguar se thirrja e qeverisë për të blerë bono thesari ka pasur impakt pozitiv. Në total u investuan 12.5miliardë lekë në bono thesari 6 dhe 12-mujore, ku blerësit më të mëdhenj të borxhit mbeten bankat.

Interesi për bono thesari, në ankand u ofruan dy herë më shumë para se shuma e kërkuar

Publikuar më: 28/11/2022, ora 15:04

Pjesëmarrja dhe interesimi për ankandet e datës 25 nëntor, organizuar nga Banka e Shqipërisë, ka treguar se thirrja e qeverisë për të blerë bono thesari ka pasur impakt pozitiv. Në total u investuan 12.5miliardë lekë në bono thesari 6 dhe 12-mujore, ku blerësit më të mëdhenj të borxhit mbeten bankat.