“Internimi”, një film mbi të kaluarën komuniste – A2

“Internimi”, një film mbi të kaluarën komuniste