Intervista që tronditi themelet e Monarkisë Britanike