Investime që nuk realizohen, Bashkia e Vlorës mbi 8 milionë euro për ujësjellësin

Publikuar më: 8/11/2021, ora 13:07

Investime që nuk realizohen, Bashkia e Vlorës mbi 8 milionë euro për ujësjellësin

Publikuar më: 8/11/2021, ora 13:07

Mungesa e fondeve mund të justifikojë deri në një masë mungesën e shërbimit. Por ndodh edhe paradoksi, që investimet e parashikuara dhe të financuara të mos përfundojnë për arsye kryesisht burokratike. Një fakt i tillë ka ndodhur edhe në bashkinë e Vlorës, ku asnjë nga investimet e parashikuara këtë vit në ujësjellës me vlerë mbi 8 milionë euro, nuk ka përfunduar.

Investime që nuk realizohen, Bashkia e Vlorës mbi 8 milionë euro për ujësjellësin

Publikuar më: 8/11/2021, ora 13:07

Mungesa e fondeve mund të justifikojë deri në një masë mungesën e shërbimit. Por ndodh edhe paradoksi, që investimet e parashikuara dhe të financuara të mos përfundojnë për arsye kryesisht burokratike. Një fakt i tillë ka ndodhur edhe në bashkinë e Vlorës, ku asnjë nga investimet e parashikuara këtë vit në ujësjellës me vlerë mbi 8 milionë euro, nuk ka përfunduar.