Investimet publike, 11.2 mld lekë larg planit

101 milionë dollarë më pak se plani, apo rreth 21.3% më pak, janë shpenzimet e bëra nga qeveria për investimet publike. Problemi i realizimit të të ardhurave ka ndikuar drejtpërdrejt në tkurrjen e investimeve për rrugë, ujësjellës, shkolla dhe programe në sektorë si energjia dhe bujqësia.