Investimet publike, në 8 muaj u realizuan vetëm 42% e planit vjetor

Shqiptarët nuk po marrin mbrapsht atë për të cilën i paguajnë shtetit përmes taksave. Qeveria ka shpenzuar 38 miliardë lekë për investime publike në periudhën Janar-Gusht, ose 5.6 miliardë lekë më pak krahasuar me planifikimin. Ndërsa në total në 8-muaj, janë realizuar vetëm 42% e planit vjetor.