Investimi në letra me vlerë, nesër 8 miliardë lekë në ankandin e Bankës së Shqipërisë

Publikuar më: 24/11/2022, ora 16:14

Investimi në letra me vlerë, nesër 8 miliardë lekë në ankandin e Bankës së Shqipërisë

Publikuar më: 24/11/2022, ora 16:14

Shqiptarët që janë joshur nga thirrja e qeverisë për të investuar në letra me vlerë kanë ditën e premte një mundësi të mirë për të përfituar nga interesat e larta. Banka e Shqipërisë do të organizojë dy ankande. Tek i pari do të kërkojë 1 miliard lekë në bono 6-mujore, ndërsa tek i dyti për 7 miliardë lekë në bono 12-mujore. Në total janë 8 miliardë lekë që do të kërkohen, ku interesat sipas rezultateve të mëparshme shkojnë nga 4.57% për instrumentin 6-mujor, deri në 5.83% për atë 1-vjeçar.

Investimi në letra me vlerë, nesër 8 miliardë lekë në ankandin e Bankës së Shqipërisë

Publikuar më: 24/11/2022, ora 16:14

Shqiptarët që janë joshur nga thirrja e qeverisë për të investuar në letra me vlerë kanë ditën e premte një mundësi të mirë për të përfituar nga interesat e larta. Banka e Shqipërisë do të organizojë dy ankande. Tek i pari do të kërkojë 1 miliard lekë në bono 6-mujore, ndërsa tek i dyti për 7 miliardë lekë në bono 12-mujore. Në total janë 8 miliardë lekë që do të kërkohen, ku interesat sipas rezultateve të mëparshme shkojnë nga 4.57% për instrumentin 6-mujor, deri në 5.83% për atë 1-vjeçar.