Izolimi i Madh

Publikuar më: 13/9/2022, ora 21:57

Izolimi i Madh

Publikuar më: 13/9/2022, ora 21:57

Kosova, vendi i fundit i izoluar në Ballkanin Perëndimor, është njëherësh edhe shteti më i ri në Europë, me popullsinë më të re në moshë dhe me mbështetjen më të madhe ndaj Bashkimit Europian.