“Java e parasë”, të rinjtë mësojnë për përdorimin e lekut

Altin Tanku, drejtor i departamentit të kërkimeve, Banka e Shqipërisë.