Jepini një “mundësi” fjalëve shqipe, nuk janë “nul”

Publikuar më: 3/7/2019, ora 14:43

Jepini një “mundësi” fjalëve shqipe, nuk janë “nul”

Publikuar më: 3/7/2019, ora 14:43

Si çdo të mërkurë, Profesor Edmond Tupja, në “Dita Jonë” për të folur për 5 fjalë shqipe që duhen shpëtuar. “Inekzistent”, “shans”, “nul”, “benefit” dhe “intimidoj” janë fjalët e huaja të zgjedhura për ditën e sotme, të cilat kanë fjalë shqipe që mund të përdoren shumë mirë në vend të tyre. Ndiqni bisedën në studio për t’i mësuar.

Jepini një “mundësi” fjalëve shqipe, nuk janë “nul”

Publikuar më: 3/7/2019, ora 14:43

Si çdo të mërkurë, Profesor Edmond Tupja, në “Dita Jonë” për të folur për 5 fjalë shqipe që duhen shpëtuar. “Inekzistent”, “shans”, “nul”, “benefit” dhe “intimidoj” janë fjalët e huaja të zgjedhura për ditën e sotme, të cilat kanë fjalë shqipe që mund të përdoren shumë mirë në vend të tyre. Ndiqni bisedën në studio për t’i mësuar.