“Kampionët e riciklimit”, si e mbrojnë mjedisin nxënësit e shkollës “Abedin Dino”

Publikuar më: 2/6/2022, ora 08:37

“Kampionët e riciklimit”, si e mbrojnë mjedisin nxënësit e shkollës “Abedin Dino”

Publikuar më: 2/6/2022, ora 08:37

Mësuesja Zyrjana Kalemi tregon në Dita Jonë mënyrën e veçantë që kanë zgjedhur nxënësit e saj për të pastruar mjedisin.

“Kampionët e riciklimit”, si e mbrojnë mjedisin nxënësit e shkollës “Abedin Dino”

Publikuar më: 2/6/2022, ora 08:37

Mësuesja Zyrjana Kalemi tregon në Dita Jonë mënyrën e veçantë që kanë zgjedhur nxënësit e saj për të pastruar mjedisin.