“Kanë status të degraduar, të paguhen si zëvendësministra”, problemet e mësuesisë në ‘Absolut 4’

Publikuar më: 2/6/2022, ora 23:43

“Kanë status të degraduar, të paguhen si zëvendësministra”, problemet e mësuesisë në ‘Absolut 4’

Publikuar më: 2/6/2022, ora 23:43

Sa i shërben arsimi ynë të ardhmes? Kjo është pyetja që u ngrit sonte në “Absolut 4” në një kohë kur viti shkollor vjen drejt fundit, dhe mesatarja për të studiuar mësuesi ulet në 6.5. Më shumë nxënës të dobët do mund të bëhen arsimtarët e të ardhmes, duke mos paralajmëruar asgjë të mirë për sa i përket këtij sektori, të cilin shumë e konsiderojnë jetik jo vetëm për ekonominë e vendit por edhe për stofin e shoqërisë shqiptare.

“Kanë status të degraduar, të paguhen si zëvendësministra”, problemet e mësuesisë në ‘Absolut 4’

Publikuar më: 2/6/2022, ora 23:43

Sa i shërben arsimi ynë të ardhmes? Kjo është pyetja që u ngrit sonte në “Absolut 4” në një kohë kur viti shkollor vjen drejt fundit, dhe mesatarja për të studiuar mësuesi ulet në 6.5. Më shumë nxënës të dobët do mund të bëhen arsimtarët e të ardhmes, duke mos paralajmëruar asgjë të mirë për sa i përket këtij sektori, të cilin shumë e konsiderojnë jetik jo vetëm për ekonominë e vendit por edhe për stofin e shoqërisë shqiptare.