Kasat fiskale, KLSH: Dështimi, përgjegjësi e MFE dhe bizneseve

Kasat fiskale kanë dështuar në objektivin e tyre kryesor në rritjen e të ardhurave dhe në uljen e informalitetit.