“Katalizator i emigracionit”, pjesa më e madhe e shqiptarëve largohen për shkak të pagave të ulëta

Publikuar më: 11/9/2022, ora 13:02

“Katalizator i emigracionit”, pjesa më e madhe e shqiptarëve largohen për shkak të pagave të ulëta

Publikuar më: 11/9/2022, ora 13:02

Më shumë sesa mungesa e punës, janë të ardhurat e pamjaftueshme që shtyjnë shumicën e shqiptarëve drejt emigrimit. Kjo gjetje dëshmohet në një pyetësor të zhvilluar nga Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, ku rezulton se rreth 79 për qind e tyre largohen në Perëndim për paga më të larta.

“Katalizator i emigracionit”, pjesa më e madhe e shqiptarëve largohen për shkak të pagave të ulëta

Publikuar më: 11/9/2022, ora 13:02

Më shumë sesa mungesa e punës, janë të ardhurat e pamjaftueshme që shtyjnë shumicën e shqiptarëve drejt emigrimit. Kjo gjetje dëshmohet në një pyetësor të zhvilluar nga Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, ku rezulton se rreth 79 për qind e tyre largohen në Perëndim për paga më të larta.