Kequshqyerja në shkolla, në Elbasan nxënësit blejnë nga hekurat e oborrit

Publikuar më: 16/11/2021, ora 15:27

Kequshqyerja në shkolla, në Elbasan nxënësit blejnë nga hekurat e oborrit

Publikuar më: 16/11/2021, ora 15:27

Edhe në Elbasan dhjetëra nxënës në shkollat e sistemit parauniversitar nxitojnë gjatë pushimit për të blerë ushqime të paketuara ose fast food. Edhe pse një gjë e tillë është e ndaluar, drejtuesit e Zyrës Arsimore shprehen se kompetencën për largimin e tregtarëve pranë shkollave e ka policia bashkiake.

Kequshqyerja në shkolla, në Elbasan nxënësit blejnë nga hekurat e oborrit

Publikuar më: 16/11/2021, ora 15:27

Edhe në Elbasan dhjetëra nxënës në shkollat e sistemit parauniversitar nxitojnë gjatë pushimit për të blerë ushqime të paketuara ose fast food. Edhe pse një gjë e tillë është e ndaluar, drejtuesit e Zyrës Arsimore shprehen se kompetencën për largimin e tregtarëve pranë shkollave e ka policia bashkiake.