Kërcënimet për fëmijët në internet, çfarë është “Friendly Wi-Fi”?

“Friendly Wi-Fi” është një shërbim i certifikuar, me bazë në Mbretërinë e Bashkuar, i cili mundëson që përmbajtja online të filtrohet nga materialet e paligjshme dhe pornografia. Në Shqipëri, kjo risi vjen nga UNICEF, si një program i gjerë rreth sigurisë online për fëmijët. Për të diskutuar për këtë temë ishte e ftuar në Dita Jonë Ina Verzivolli nga UNICEF.