Kërkesat për informacion, Shqipëria më e “vakëta” në pyetjet për Facebook

Me qëllim luftën ndaj krimit të organizuar, krimeve kompjuterike apo terrorizmit, rrjeti social Facebook i jep të dhëna të përdoruesve të tij agjencive ligjzbatuese të shteteve, në rastet kur ndaj këtyre përdoruesve kanë nisur hetime penale.