Kërkesë e lartë për bono thesari nga qytetarët, por interesat në rënie

Publikuar më: 3/1/2022, ora 15:41

Kërkesë e lartë për bono thesari nga qytetarët, por interesat në rënie

Publikuar më: 3/1/2022, ora 15:41

Viti 2021 u mbyll në rënie për interesat e bonove të thesarit. Por pavarësisht kësaj, kërkesa nga qytetarët për këto instrumente financiarë mbeti e lartë. Kjo për shkak të riskut thuajse zero, por edhe interesave, që megjithëse në rënie, janë shumë më të larta se interesat e depozitave.

Kërkesë e lartë për bono thesari nga qytetarët, por interesat në rënie

Publikuar më: 3/1/2022, ora 15:41

Viti 2021 u mbyll në rënie për interesat e bonove të thesarit. Por pavarësisht kësaj, kërkesa nga qytetarët për këto instrumente financiarë mbeti e lartë. Kjo për shkak të riskut thuajse zero, por edhe interesave, që megjithëse në rënie, janë shumë më të larta se interesat e depozitave.