Kërkimi shkencor dhe teknologjia “prekin” fondet e arsimit

Publikuar më: 19/3/2023, ora 15:58

Kërkimi shkencor dhe teknologjia “prekin” fondet e arsimit

Publikuar më: 19/3/2023, ora 15:58

Për të mundësuar kërkimin shkencor, zhvilluar teknologjinë dhe inovacionin, shkollave dhe universiteteve në vend do t’u jepen 27,5 miliardë lekë në 7 vitet e ardhshme.

Kërkimi shkencor dhe teknologjia “prekin” fondet e arsimit

Publikuar më: 19/3/2023, ora 15:58

Për të mundësuar kërkimin shkencor, zhvilluar teknologjinë dhe inovacionin, shkollave dhe universiteteve në vend do t’u jepen 27,5 miliardë lekë në 7 vitet e ardhshme.