Kërkimi shkencor, takimi i 14 ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca

Brikena Muharremi, juriste dhe Flora Sachsenmaier, Universiteti Gottingen