Këshilli i Europës anulon misionin vëzhgues në zgjedhjet e 30 qershorit – A2

Këshilli i Europës anulon misionin vëzhgues në zgjedhjet e 30 qershorit

Këshilli i Europës ka vendosur të anulojë misionin e tij vëzhgues për zgjedhjet e 30 qershorit “për shkak të pasigurisë lidhur me organizimin e tyre dhe rrezikut të mundshëm të vendosjes në zona të ndryshme”.