Këshilli i Lartë Gjyqësor ka propozuar shkrirjen e Gjykatave të Apelit në një të vetme

Gjatë raportimit në Komisionin parlamentar të Ligjeve, kryetarja e KLGJ-së, Naureda Llagami u shpreh se për shkak të vakancave në radhët e gjyqtarëve, është propozuar që në Shqipëri të ketë një Gjykatë të vetme Apeli.