Këshillimi i karrierës, Bashkia u ofron të rinjve listën me 100 profesionet më të kërkuara

Publikuar më: 25/5/2022, ora 21:17

Këshillimi i karrierës, Bashkia u ofron të rinjve listën me 100 profesionet më të kërkuara

Publikuar më: 25/5/2022, ora 21:17

Tregu i punës ka pësuar ndryshime të forta, veçanërisht pas pandemisë së COVID-19. Profesione të vjetra po mbyllen dhe të tjera po krijohen. Një dukuri që po ndodh jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën. Të rinjtë ndodhen përpara dilemave se çfarë dege duhet të zgjedhin për profesionin e tyre të të ardhmen.

Këshillimi i karrierës, Bashkia u ofron të rinjve listën me 100 profesionet më të kërkuara

Publikuar më: 25/5/2022, ora 21:17

Tregu i punës ka pësuar ndryshime të forta, veçanërisht pas pandemisë së COVID-19. Profesione të vjetra po mbyllen dhe të tjera po krijohen. Një dukuri që po ndodh jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën. Të rinjtë ndodhen përpara dilemave se çfarë dege duhet të zgjedhin për profesionin e tyre të të ardhmen.