Këshilluesi i karrierës, një profesion i kërkuar në treg

Nada Kallçiu, lektore e fakultetit të Shkencave Sociale, prezanton programin e masterit në Këshillim Profesional, bashkë me Joniada Hito, përgjegjëse e sektorit të këshillimit të karrierës në bashkinë e Tiranës, dhe Monika Farka, drejtuese e AIMS International Albania & Kosovo, shpjegojnë nevojat për një figurë të tillë profesionale në Shqipëri.