Kina, një donator bujar apo një huadhënës grabitqar?

I ftuar, pedagogu Medlir Mema.