Klasat e pesta në provim, Ministria mat cilësinë, nxënësit janë të paqartë

Publikuar më: 9/5/2022, ora 10:41

Klasat e pesta në provim, Ministria mat cilësinë, nxënësit janë të paqartë

Publikuar më: 9/5/2022, ora 10:41

Në 23 maj rreth 30 mijë nxënës të klasave të pesta do të zhvillojnë testin e integruar në lëndët: Gjuhë Shqipe, Matematikë dhe Dituri Natyre. E ndërkohë që kanë nisur përgatitjet, të vegjlit ankohen për paqartësi në pyetjet dhe përgjigjet e materialeve përgatitore.

Klasat e pesta në provim, Ministria mat cilësinë, nxënësit janë të paqartë

Publikuar më: 9/5/2022, ora 10:41

Në 23 maj rreth 30 mijë nxënës të klasave të pesta do të zhvillojnë testin e integruar në lëndët: Gjuhë Shqipe, Matematikë dhe Dituri Natyre. E ndërkohë që kanë nisur përgatitjet, të vegjlit ankohen për paqartësi në pyetjet dhe përgjigjet e materialeve përgatitore.