Kodër Vila në Durrës, nga kurorë e gjelbër, tani rrezikon katastrofën

E vetmja zonë e gjelbër në Durrës, e emërtuar si “mushkëria e qytetit, Kodër Vila, po shkon drejtë shpyllëzimit.